Những người không được ứng cử

Nội dung bài viết

Trong bài viết "Những người không được ứng cử" trên báo ANTĐ có trích dẫn ý kiến của luật sư Nguyễn Thị Thu, luật sư thành viên SBLAW. Để các bạn có cái nhìn cơ bản nhất về vấn đề này, chúng tô