Những ngành nghề nào bị cấm đầu tư kinh doanh?

Nội dung bài viết

Câu Hỏi: Thưa Luật sư, mình đang chuẩn bị thực hiện dự án đầu tư kinh doanh. Nhưng mình không biết những lĩnh vực hay những mặt hàng nào mình được phép đầu tư kinh doanh và những mặt hàng nào bị cấm? Mong quý công ty tư vấn giúp. Xin cảm ơn Luật sư.

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Điều 6 Luật Đầu tư năm 2014 có quy định về ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh gồm:

“Điều 6. Ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh

 1. Cấm các hoạt động đầu tư kinh doanh sau đây:
 2. a) Kinh doanh các chất ma túy theo quy định tại Phụ lục 1 của Luật này;
 3. b) Kinh doanh các loại hóa chất, khoáng vật quy định tại Phụ lục 2 của Luật này;
 4. c) Kinh doanh mẫu vật các loại thực vật, động vật hoang dã theo quy định tại Phụ lục 1 của Công ước về buôn bán quốc tế các loài thực vật, động vật hoang dã nguy cấp; mẫu vật các loại động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm Nhóm I có nguồn gốc từ tự nhiên theo quy định tại Phụ lục 3 của Luật này;
 5. d) Kinh doanh mại dâm;

đ) Mua, bán người, mô, bộ phận cơ thể người;

 1. e) Hoạt động kinh doanh liên quan đến sinh sản vô tính trên người.
 2. Việc sản xuất, sử dụng sản phẩm quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều này trong phân tích, kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học, y tế, sản xuất dược phẩm, điều tra tội phạm, bảo vệ quốc phòng, an ninh thực hiện theo quy định của Chính phủ”.

Theo Khoản 1 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung điều 6 và phụ lục 4 doanh về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư có bổ sung thêm vào Khoản 1 Điều 6 Luật Đầu tư 2014 về thêm một ngành cấm đầu tư kinh doanh đó là:

“1. Bổ sung điểm g vào khoản 1 Điều 6 như sau:

“g) Kinh doanh pháo nổ.”;”.

Vậy có tổng cộng là bảy ngành nghề mà Nhà nước cấm hay không cho phép cá nhân, tổ chức nào đầu tư kinh doanh. Bao gồm:

 • Kinh doanh các chất ma túy theo đã được quy định tại Phụ lục 1 Luật Đầu tư 2014;
 • Kinh doanh các hóa chất, khoáng vật được quy định tại Phụ lục 2 Luật Đầu tư 2014;
 • Kinh doanh các mẫu loại thực vật, động vật hoang dã có nguồn gốc tự nhiên theo quy định tại Phụ lục 3;
 • Kinh doanh mại dâm;
 • Mua, bán người, nội tạng cơ thể;
 • Hoạt động kinh doanh liên quan đến sinh sản vô tính trên người
 • Và cuối cùng là kinh doanh pháo nổ.

Trong đó, theo khoản 2 điều 6 Luật Đầu tư 2014 ở trên thì nếu như việc bạn sản xuất, sử dụng sản phẩm được quy định tại điểm a, b, c khoản 1 vào mục đích để phục vụ cho công tác nghiên cứu khoa học, phân tích, xét nghiệm, sản xuất dược phẩm, y tế và các mục đích khác theo yêu cầu quy định của Chính phủ thì bạn sẽ được phép đầu tư kinh doanh.

Vậy bạn sẽ được phép đầu tư kinh doanh tất cả các ngành nghề khác ngoại trừ những ngành nghề đã bị pháp luật cấm được quy định từ điểm a đến điểm g khoản 1 điều 6 Luật Đầu tư 2014.

Lưu ý: Trước khi đầu tư kinh doanh bạn nên nghiên cứu trước xem ngành nghề mình sắp kinh doanh có phải ngành nghề kinh doanh có điều kiện không để có thể chuẩn bị các giấy tờ hợp pháp và đầy đủ để thực hiện việc đầu tư kinh doanh có thể tiết kiệm tối đa thời gian và công sức.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan