Những lưu ý khi giải thể doanh nghiệp khi bị thu hồi GCNĐKDN

Nội dung bài viết

Câu hỏi:

Công ty tôi bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Trong hợp này chúng tôi cần chú ý những gì khi tiến hành giải thể?

Luật sư tư vấn

Công ty luật SBLAW cảm ơn quý khách đã gửi câu hỏi cho chúng tôi. Về vấn đề này, chúng tôi xin đưa ra cho quý công ty những lưu ý như sau:

Cá nhân người quản lý công ty có liên quan phải chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại do việc không thực hiện hoặc không thực hiện đúng quy định tại Điều 203 Luật Doanh nghiệp năm 2014.

Như vậy, căn cứ Điều 203 Luật Doanh nghiệp năm 2014 thì trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định của Cơ quan đăng ký kinh doanh về việc thu hồi giấy phép đăng ký doanh nghiệp công ty bạn phải triệu tập họp để quyết định giải thể. Quyết định giải thể và bản sao quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp phải được gửi đến Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, người lao động trong doanh nghiệp và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính và chi nhánh của doanh nghiệp. Đối với trường hợp mà pháp luật yêu cầu phải đăng báo thì quyết định giải thể công ty bạn phải được đăng ít nhất trên một tờ báo viết hoặc báo điện tử trong ba số liên tiếp.

Trường hợp công ty còn nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán thì phải đồng thời gửi kèm theo quyết định giải thể của công ty phương án giải quyết nợ đến các chủ nợ, người có quyền lợi và nghĩa vụ có liên quan. Công ty bạn phải thanh toán đầy đủ các khoản nợ theo quy định tại Điều 202 Luật Doanh nghiệp. Người đại diện theo pháp luật của công ty bạn phải gửi đề nghị giải thể cho Cơ quan đăng ký kinh doanh trong 5 ngày làm việc, kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của công ty. Trong thời hạn 180 ngày kể từ ngày thông báo tình trạng giải thể mà những người liên quan không có ý kiến hoặc trong 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ giải thể Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của công ty bạn trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

5/5 (1 Review)

Bài viết liên quan