NHỮNG LOẠI TÀI SẢN MÀ CÁN BỘ, QUAN CHỨC PHẢI KÊ KHAI MINH BẠCH

Nội dung bài viết

Luật sư Nguyễn Thanh Hà - Chủ tịch Công ty Luật TNHH SB LAW đã liệt kê những loại tài sản mà cán bộ, quan chức phải kê khai minh bạch trong Chương trình Hiểu Đúng - Làm Đúng. Dưới đây là nội dung chi tiết:

Tình huống: Những loại tài sản mà cán bộ, quan chức phải kê khai minh bạch?

Luật sư tư vấn:

Khoản 1 Điều 4 Nghị định 78/2013/NĐ-CP về minh bạch tài sản, thu nhập quy định mục đích của việc kê khai tài sản, thu nhập là để cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền biết được tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai nhằm minh bạch tài sản, thu nhập của người đó, phục vụ cho công tác quản lý cán bộ, viên chức, góp phần phòng ngừa và ngăn chặn hành vi tham nhũng.

Các loại tài sản, thu nhập mà cán bộ, công chức phải thực hiện kê khai bao gồm:

1. Nhà, công trình xây dựng

Bao gồm: Nhà, công trình xây dựng khác đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu; Nhà, công trình xây dựng khác chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử hữu hoặc Giấy chứng nhận quyền sử hữu đứng tên người khác; Nhà, công trình đang thuê hoặc sử dụng thuộc sở hữu của Nhà nước.

2. Quyền sử dụng đất

Bao gồm: Quyền sử dụng đất đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng; Quyền sử dụng đất chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đứng tên người khác.

3. Tiền

Bao gồm: Tiền mặt, tiền cho vay, tiền gửi các cá nhân, tổ chức trong nước, nước ngoài mà giá trị mỗi loại từ 50 triệu đồng trở lên.

4. Tài sản ở nước ngoài

5. Ô tô, mô tô, xe máy, tầu, thuyền và những động sản khác có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên thì phải kê khai.

6. Kim loại quý, đá quý, cổ phiếu, các loại giấy tờ có giá trị chuyển nhượng khác có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên.

7. Các Khoản nợ phải trả có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên.

8. Tổng thu nhập trong năm.

Chậm nhất vào ngày 30/11 hàng năm, đơn vị phụ trách nơi cán bộ công tác lập Danh sách người có nghĩa vụ kê khai và yêu cầu người có nghĩa vụ kê khai thực hiện kê khai các loại tài sản, thu nhập nêu trên. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được mẫu Bản kê khai, việc kê khai phải được hoàn thành và nộp về cho đơn vị.

Người có nghĩa vụ kê khai phải thực hiện kê khai trung thực, đầy đủ, rõ ràng, đúng thời hạn các thông tin về số lượng, giá trị tài sản, thu nhập và những biến động về tài sản, thu nhập phải kê khai.

Những ai phải kê khai?

- Đại biểu Quốc hội chuyên trách, đại biểu Hội đồng nhân dân chuyên trách, người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân, người được dự kiến bầu, phê chuẩn tại Quốc hội, Hội đồng nhân dân.

- Cán bộ, công chức từ phó trưởng phòng của Ủy ban nhân dân cấp huyện trở lên.

- Sĩ quan chỉ huy từ cấp phó tiểu đoàn trưởng, phó trưởng công an phường, thị trấn, Phó đội trưởng trở lên.

- Người giữ chức vụ tương đương phó trưởng phòng trở lên tại bệnh viện, viện nghiên cứu, cơ quan báo, tạp chí, ban quản lý...

- Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trường mầm non, tiểu học, trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên...

- Phó trưởng phòng trở lên trong doanh nghiệp nhà nước...

- Bí thư, phó bí thư Đảng ủy, chủ tịch, phó chủ tịch Hội đồng nhân dân, chủ tịch, phó chủ tịch, ủy viên Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

- Điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm tra viên, thẩm phán, thư ký tòa án, kiểm toán viên nhà nước, thanh tra viên, chấp hành viên, công chứng viên nhà nước.

- Cán bộ thuộc đơn vị sự nghiệp của Quân đội nhân dân, Công an nhân dân làm công tác quản lý ngân sách, tài sản của Nhà nước.

0/5 (0 Reviews)

Tư vấn pháp lý

Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn 24/7

    Bài viết liên quan