Mời các bạn xem chương trình hộp thư truyền hình về nội dung những điểm mới của luật doanh nghiệp 2020.
Luật sư Trần Trung Kiên từ SBLAW chia sẻ những tác động của luật đối với doanh nghiệp.
Các bạn xem nội dung tại đây:
Untitled-1

GỬI YÊU CẦU TỚI LUẬT SƯ

Hotline: 0904 340 664 | Email: info@sblaw.vn