Trong chương trình không gian số, VOV1, Đài tiếng nói Việt Nam, luật sư Nguyễn Thanh Hà đã trao đổi về những điểm mới của Luật an ninh mạng.

Mời các bạn nghe nội dung tại đây:

 

 

Untitled-1

GỬI YÊU CẦU TỚI LUẬT SƯ

Hotline: 0904 340 664 | Email: info@sblaw.vn