Những điểm cần lưu ý khi kinh doanh dịch vụ đòi nợ thuê

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Mình ở Hà Nội. Hiện nay do thấy nhiều người cho vay mà không đòi nợ được vì vậy mình muốn mở một công ty chuyên cung cấp dịch vụ đòi nợ thuê. Không biết để được kinh doanh ngành nghề này mình cần chú ý điều gì?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Trong quá trình thành lập doanh nghiệp, các tổ chức và cá nhân cần hết sức chú ý các điều kiện để đầu tư kinh doanh, một số ngành nghề đăng ký kinh doanh pháp luật yêu cầu người đứng đầu doanh nghiệp hoặc người phụ trách chuyên môn cần phải có chứng chỉ hành nghề, một số ngành nghề kinh doanh pháp luật lại yêu cầu doanh nghiệp phải có vốn pháp định mới được thành lập và đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

Theo Điều 7 Luật đầu tư 2014 về ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện:

“1. Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện là ngành, nghề mà việc thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh trong ngành, nghề đó phải đáp ứng điều kiện vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng.

2. Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện được quy định tại Phụ lục 4 của Luật này.

3. Điều kiện đầu tư kinh doanh đối với ngành, nghề quy định tại khoản 2 Điều này được quy định tại các luật, pháp lệnh, nghị định và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Bộ, cơ quan ngang bộ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp, cơ quan, tổ chức, cá nhân khác không được ban hành quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh.

4. Điều kiện đầu tư kinh doanh phải được quy định phù hợp với mục tiêu quy định tại khoản 1 Điều này và phải bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan, tiết kiệm thời gian, chi phí tuân thủ của nhà đầu tư.

5. Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và điều kiện đầu tư kinh doanh đối với ngành, nghề đó phải được đăng tải trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.

6. Chính phủ quy định chi tiết việc công bố và kiểm soát điều kiện đầu tư kinh doanh”.

Theo phụ lục 4 Luật đầu tư 2014 về ngành nghề đăng ký kinh doanh có điều kiện thì việc kinh doanh dịch vụ đòi nợ thuê là một trong số ngành nghề phải có điều kiện đối với doanh nghiệp kinh doanh các ngành nghề phải có chứng chỉ hành nghề đăng ký kinh doanh kèm theo hồ sơ đăng ký kinh doanh phải có thêm bảo sao hợp lệ của chủ sở hữu về chứng chỉ hành nghề của chủ sỡ hữu doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, thành viên hội đồng quản trị, giám đốc, các chức danh quản lý quan trong khác do Điều lệ công ty quy định.

Cụ thể, để có thể kinh doanh dịch vụ đồi nợ, một công ty phải đáp ứng các điều kiện sau:

Điều kiện về vốn

Mức vốn pháp định đối với ngành nghề kinh doanh dịch vụ đòi nợn là 2.000.000.000 (hai tỷ đồng).

Trong suốt quá trình hoạt động, công ty phải duy trì mức vốn điều lệ không được thấp hơn mức vốn pháp định.

Điều kiện về tiêu chuẩn đối với người quản lý và giám đốc chi nhánh

  • Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự;
  • Có trình độ học vấn từ đại học trở lên thuộc một trong các ngành: kinh tế, quản lý, pháp luật, an ninh;
  • Không có tiền án;
  • Những người đã làm việc cho doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ khác đã bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phải thoả mãn thêm điều kiện: trong ba năm trước liền kề, không giữ chức danh quản lý doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ đã bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ đòi nợ.
  • Người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh dịch vụ đòi nợ phải là người có hộ khẩu thường trú ít nhất 05 năm tại quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nơi đăng ký đặt địa điểm hoạt động kinh doanh và trong thời gian 05 năm liền kề trước thời điểm đăng ký kinh doanh không bị cơ quan chức năng xử phạt vi phạm hành chính về các hành vi: Chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích, cho vay lãi nặng, đánh bạc, tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc, làm nhục người khác.

Điều kiện về tiêu chuẩn đối với người lao động trong hoạt động dịch vụ đòi nợ

  • Người lao động được tuyển dụng theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động có xác định thời hạn từ 06 tháng trở lên;
  • Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự;
  • Có trình độ học vấn từ trung cấp trở lên thuộc một trong các ngành: kinh tế, quản lý, pháp luật, an ninh;
  • Không có tiền án.

Điều kiện về anh ninh trật tự kinh doanh dịch vụ đòi nợ

Sau khi thành lập công ty kinh doanh dịch vụ đòi nợ, công ty phải xin giấy phép đủ điều kiện về an ninh trật tự đối với ngành nghề kinh doanh dịch vụ đòi nợ thì mới có thể hoạt động được.

5/5 (1 Review)

Bài viết liên quan