SBLaw đã hỗ trợ tích cực cho Công ty TNHH Truyền hình Vệ tinh Việt Nam (K+) tiến hành nộp đơn và đăng ký nhãn hiệu tại Lào.

Nội dung đơn đăng ký của K+ như sau:

  • Số đơn: 20808
  • Ngày nộp đơn: 14/01/2010
  • Chủ đơn: Công ty TNHH Truyền hình Vệ tinh Việt Nam (K+);
  • Quốc gia: Lào
  • Tình trạng: Bảo hộ
  • Ngày bảo hộ: 18/05/2010
  • Nhóm: 42 dịch vụ truyền hình.

Việc cấp Giấy chứng nhận cho K+ khẳng định thương hiệu truyền hình Việt Nam hiện diện tại Lào.

Untitled-1

GỬI YÊU CẦU TỚI LUẬT SƯ

Hotline: 0904 340 664 | Email: info@sblaw.vn