Nhãn Hiệu “THUẬN HUỆ” được đăng ký tại Trung Quốc và Hàn Quốc

Nội dung bài viết

Công ty CP sản xuất và thương mại dịch vụ Thuận Huệ đã tin tưởng và ủy quyền cho SBLaw bảo hộ thương hiệu của mình tại Trung Quốc và Hàn Quốc.

Luật sư của chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu, tra cứu, đưa ra ý kiến tư vấn nhằm bảo hộ nhãn hiệu ở phạm vi rộng nhất.

Nội dung đơn đăng ký như sau;

  • Chủ đơn: Công ty Cổ phần sản xuất và thương mại Dịch vụ Thuận Huệ
  • Quốc gia: Trung Quốc, Hàn Quốc
  • Tình trạng: Đơn thẩm định
  • Nhóm 29

Năng lực đăng ký quốc tế của chúng tôi khẳng định qua quá trình tư vấn cho khách hàng.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan