SBLaw đã đại diện cho KIK TEXTILE UND NON-FOOD GMBH bảo hộ nhãn hiệu tại Lào và Campuchia.

Chúng tôi đã làm việc tích cực với chủ đơn và cơ quan sở hữu hai quốc gia này nhằm thúc đẩy quá trình đăng ký và cấp văn bằng bảo hộ.

Nội dung đơn đăng ký tại Lào như sau:

 • Số đơn: 27758
 • Ngày nộp đơn: 01/11/2012
 • Chủ đơn: KIK TEXTILE UND NON-FOOD GMBH
 • Quốc gia: Lào
 • Tình trạng: Đang thẩm định
 • Nhóm: 25

Nội dung đơn đăng ký tại Campuchia như sau:

 • Số đơn: KH/48541/12
 • Ngày nộp đơn: 01/11/2012
 • Chủ đơn: KIK TEXTILE UND NON-FOOD GMBH
 • Quốc gia: Campuchia
 • Tình trạng: Đang thẩm định
 • Nhóm: 25
Untitled-1

GỬI YÊU CẦU TỚI LUẬT SƯ

Hotline: 0904 340 664 | Email: info@sblaw.vn