Chúng tôi đã đại diện cho Ba An đăng ký nhãn hiệu Baan tại Indonesia và Myanmar.

SBLaw đã tích cực và làm việc với doanh nghiệp Việt đăng ký ra quốc tế.

Nội dung đơn như sau:

  • Quốc gia: Indonesia, Myanmar
  • Nhóm: 6, 9, 19, 17, 37, 42, 43
  • Tình trạng: Đang thẩm định

Chúng tôi mong muốn Baan sẽ sớm đưa được sản phẩm ra thị trường quốc tế và bảo hộ hữu hiệu tài sản trí tuệ của mình

Untitled-1

GỬI YÊU CẦU TỚI LUẬT SƯ

Hotline: 0904 340 664 | Email: info@sblaw.vn