Nhà nước bồi thường bằng đất hay bằng tiền khi thu hồi đất?

Nội dung bài viết

Hiện nay, theo pháp luật về đất đai quy định trường hợp thu hồi đất thì người dân có thể được bồi thường bằng đất hoặc bằng tiền. Tuy nhiên vẫn nhiều người chưa biết những điều kiện nào thì sẽ được bồi thường bằng đất. Luật sư Nguyễn Thanh Hà - Chủ tịch Công ty Luật SB Law đã có những giải đáp liên quan đến vấn đề này. Dưới đây là nội dung chi tiết:

Câu hỏi: Tôi có mua 1 mảnh đất (đất ở) tại một tỉnh khác, trên đất chưa xây nhà, tôi cũng không sinh sống và không có hộ khẩu tại địa phương đó. Nếu bị dính quy hoạch nhà nước thu hồi toàn bộ diện tích đất thì tôi có được bồi thường 1 mảnh đất ở khác không? 

Xin cảm ơn luật sư!

Luật sư Nguyễn Thanh Hà - Chủ tịch Công ty Luật SB Law

Trả lời:

Điều 74 Luật Đất đai năm 2013 quy định về nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất như sau: Việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do UBND cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất.

Theo Điều 79 Luật Đất đai 2013 và Điều 6 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP quy định về bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất ở:

Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ở, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đang sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất tại Việt Nam khi Nhà nước thu hồi đất ở mà có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai thì việc bồi thường về đất được thực hiện như sau:

  1. a) Trường hợp thu hồi hết đất ở hoặc phần diện tích đất ở còn lại sau thu hồi không đủ điều kiện để ở theo quy định của UBND cấp tỉnh mà hộ gia đình, cá nhân không còn đất ở, nhà ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất ở thu hồi thì được bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở tái định cư;
  2. b) Trường hợp thu hồi hết đất ở hoặc phần diện tích đất ở còn lại sau thu hồi không đủ điều kiện để ở theo quy định của UBND cấp tỉnh mà hộ gia đình, cá nhân còn đất ở, nhà ở khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất ở thu hồi thì được bồi thường bằng tiền. Đối với địa phương có điều kiện về quỹ đất ở thì được xem xét để bồi thường bằng đất ở.

Như vậy, không phải khi nào người dân bị thu hồi đất ở cũng được bồi thường bằng đất ở, việc có được bồi thường một mảnh đất ở khác hay không cần phải xem xét một số quy định sau:

- Khi thu hồi hết đất ở hoặc diện tích đất ở còn lại không đủ điều kiện để ở thì Nhà nước sẽ ưu tiên phương án bồi thường bằng đất ở cho hộ gia đình, cá nhân trong trường hợp hộ gia đình, cá nhân đó không còn đất ở, nhà ở nào khác trong phạm địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất ở thu hồi.

- Để được bồi thường bằng đất ở cần phải có quỹ đất dùng để bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất. Theo đó, chỉ được bồi thường nếu địa phương có quỹ đất ở được sử dụng để bồi thường.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan