Nhà đầu tư nước ngoài muốn hoạt động dịch vụ thú y tại Việt Nam, có được không?

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Bạn mình là người Pháp, là bác sĩ thú y. Nay muốn lập 1 công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài, hoạt động dịch vụ thú y, không biết có được không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Dịch vụ thú y là dịch vụ liên quan đến nông nghiệp (CPC 881). Theo phạm vi cam kết của Việt Nam khi gia nhập WTO, nhà đầu tư nước ngoài cung cấp dịch vụ liên quan đến nông nghiệp chỉ được phép tham gia dưới hình thức liên doanh hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh với nhà đầu tư trong nước, trong đó, mức sở hữu vốn góp tối đa của nhà đầu tư nước ngoài không được phép vượt quá 51%.

Do vậy, nếu bạn của bạn thành lập công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài để cung cấp dịch vụ này thì sẽ không được chấp thuận.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan