Nhà đầu tư nước ngoài mua vốn góp của doanh nghiệp Logistic tại Việt Nam?

Nội dung bài viết

Theo cam kết của Việt Nam khi gia nhập WTO, nhà đầu tư nước ngoài mang quốc tịch của Quốc gia thành viên của WTO có thể tham gia đầu tư hoạt động cung cấp dịch vụ logistic tại Việt Nam thông qua hình thức liên doanh với nhà đầu tư Việt Nam.

Trong đó, đối với dịch vụ vận tải hàng hóa bằng đường bộ, kể từ ngày gia nhập WTO, mức vốn góp của Nhà đầu tư nước ngoài không được vượt quá 49% tổng số vốn điều lệ. Sau ba năm kể từ ngày gia nhập WTO, tùy theo nhu cầu của thị trường, mức vốn góp của Nhà đầu tư nước ngoài không được vượt quá 51% tổng số vốn điều lệ. Lái xe của liên doanh bắt buộc phải là công dân của Việt Nam. Đối với dịch vụ kho bãi, tỷ lệ vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài không được vượt quá 51%.

Trong trường hợp nhà đầu tư nước ngoài muốn thành lập công ty liên doanh hoặc mua vốn góp của doanh nghiệp hoạt động logistic, nhà đầu tư cần chú ý quy định sau:

Lĩnh vực đầu tư trong hoạt động logistic là lĩnh vực đầu tư có điều kiện, thuộc diện thẩm tra dự án đầu tư. Do vậy, để được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, dự án đầu tư phải được sự chấp thuận của các Bộ ngành liên quan, bao gồm các Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Công thương, Bộ Kế hoạch và đầu tư và Bộ Tài chính (thẩm định năng lực tài chính của Nhà đầu tư).

 

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan