Nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần tại doanh nghiệp phần mềm Việt Nam

Nội dung bài viết

Trong trường hợp doanh nghiệp Việt Nam, kinh doanh trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ liên quan đến phần mềm máy tính, đang trong quá trình thực hiện kế hoạch mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh bằng cách tăng vốn điều lệ thông qua việc kêu gọi thêm thành viên góp vốn mới là cá nhân nhà đầu tư nước ngoài.

Vậy theo quy định của pháp luật Việt Nam, mục tiêu này có khả thi hay không?

Theo quy định tại Quyết định số 88/2009/QĐ-TTg ngày 18/6/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam, cá nhân nhà đầu tư mang quốc tịch nước ngoài trong quá trình thực hiện góp vốn hoặc mua cổ phần trong các doanh nghiệp Việt Nam sẽ được áp dụng quy định về thủ tục đăng ký hoặc thẩm tra dự án đầu tư nước ngoài. Do vậy, việc đầu tư vốn góp nêu trên của cá nhân Nhà đầu tư nước ngoài vàodoanh nghiệpViệt Nam phải được đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại Việt Nam.

QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VÀ CHÍNH SÁCH CỦA VIỆT NAM VỀ LĨNH VỰC SẢN XUẤT PHẦN MỀM

Theo cam kết của Việt Nam khi gia nhập WTO, nhà đầu tư nước ngoài mang quốc tịch của Quốc gia thành viên của WTO có thể tham gia đầu tư hoạt động cung cấp dịch vụ liên quan đến máy tính bao gồm các hoạt động như phát triển phần mềm, sản xuất phần mềm, tư vấn máy tính v.v. Trong đó, mức vốn góp của Nhà đầu tư nước ngoài không bị hạn chế.

Theo kinh nghiệm của chúng tôi trong hoạt động tư vấn pháp luật cho một số trường hợp tương tự, lĩnh vực đầu tư trong hoạt động liên quan đến cung cấp các dịch vụ liên quan đến máy tính như nêu trên, lĩnh vực này thuộc diện được ưu tiên và chỉ cần trải qua quá trình đăng ký đầu tư.

ĐỀ XUẤT PHẠM VI DỊCH VỤ

Dựa trên các kinh nghiệm của S&B Law trong quá trình hỗ trợ và tư vấn về mặt pháp lý cho các giao dịch tương tự trước đây,trong trường hợp nhà đầu tư yêu cầu, chúng tôi có thể tiến hành tư vấn và thực hiện các thủ tục pháp lý để ghi nhận quá trình góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài vào dự án nêu trên.

Chúng tôi dự kiến phạm vi dịch vụ cung cấp cho doanh nghiệpsẽ bao gồm 03 nhóm công việc chủ yếu:

Nhóm công việc

Mô tả cụ thể

CHUẨN BỊ HỒ SƠ

- Thông báo cho doanh nghiệpdanh mục các tài liệu cần thiết theo quy định của Pháp luật Việt Nam
- Dự thảo hồ sơ yêu cầu cho doanh nghiệp
- Điều chỉnh dự thảo hồ sơ theo ý kiến của doanh nghiệp
- Xin ý kiến sơ bộ của Cơ quan cấp phép về dự thảo hồ sơ
- Hoàn chỉnh dự thảo hồ sơ và gửi cho doanh nghiệpký và đóng dấu

THỰC HIỆN THỦ TỤC CẤP PHÉP

- Thay mặt doanh nghiệpnộp hồ sơ lên cơ quan cấp phép
- Theo dõi quá trình thẩm định hồ sơ tại cơ quan cấp phép
- Tiến hành giải thích, giải trình nội dung hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan cấp phép (nếu có)
- Thay mặt doanh nghiệp tiến hành nhận Giấy chứng nhận đầu tư

SAU CẤP PHÉP

- Công bố việc cấp giấy chứng nhận đầu tư trên phương tiện báo chí

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan