Luật sư Nguyễn Thanh Hà chia sẻ về những vấn đề pháp lý khi Nhà đầu tư nước. ngoài đầu tư vào start up trong chương trình start up 360 kênh Vitv.

 

Untitled-1

GỬI YÊU CẦU TỚI LUẬT SƯ

Hotline: 0904 340 664 | Email: info@sblaw.vn