Nhà đầu tư nước ngoài có bị giới hạn khi đầu tư vào lĩnh vực thông tin truyền thông tại Việt Nam không?

Nội dung bài viết

Câu hỏi:

Cho mình hỏi: Nhà đầu tư cá nhân/tổ chức nước ngoài có bị giới hạn khi đầu tư vào lĩnh vực thông tin truyền thông tại Việt Nam không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

Liên quan đến thắc mắc của bạn, tôi xin tư vấn như sau:

Căn cứ theo luật đầu tư năm 2014 thì lĩnh vực thông tin, truyền thông là một trong những lĩnh vực đầu tư, kinh doanh có điều kiện, nó không chỉ áp dụng với chủ thể nước ngoài mà với cả công dân Việt Nam. Nhà nước vẫn năm giữ cổ phần lớn, kiển soát lĩnh vực này.

Cụ thể với mỗi nghành nghề trong lĩnh vực này sẽ có những quy định khác nhau về điều kiện của chủ thể nước ngoài khi tham gia đầu trư, kinh doanh. Ví dụ:

Tại Điều 4 Nghị định 25/2011/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông quy định:

“Điều 4. Hình thức, điều kiện và tỷ lệ phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài

1. Nhà đầu tư nước ngoài được phép đầu tư kinh doanh dịch vụ viễn thông dưới hình thức đầu tư trực tiếp, đầu tư gián tiếp theo quy định của pháp luật về viễn thông và pháp luật về đầu tư.

2. Trường hợp đầu tư trực tiếp để cung cấp dịch vụ viễn thông không có hạ tầng mạng, nhà đầu tư nước ngoài được liên doanh, hợp tác kinh doanh trên cơ sở hợp đồng với doanh nghiệp được thành lập tại Việt Nam. Trường hợp đầu tư để cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng, nhà đầu tư nước ngoài được phép liên doanh, hợp tác kinh doanh trên cơ sở hợp đồng với doanh nghiệp viễn thông đã được cấp giấy phép thiết lập mạng viễn thông tại Việt Nam.

3. Ngoài các điều kiện theo quy định của pháp luật về đầu tư, dự án đầu tư nước ngoài trong kinh doanh dịch vụ viễn thông phải bảo đảm các điều kiện sau:

a) Phù hợp với quy hoạch phát triển viễn thông quốc gia, quy hoạch tài nguyên viễn thông; quy hoạch hạ tầng viễn thông thụ động trên địa bàn đầu tư;

b) Đáp ứng điều kiện về vốn pháp định và mức cam kết đầu tư quy định tại các Điều 19, 20, 21 Nghị định này.

4. Tỷ lệ phần vốn góp của bên nước ngoài phải phù hợp với các quy định của pháp luật Việt Nam, điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên”.

Điều 3 Nghị định 25/2011/NĐ-CP quy định: “1. Một tổ chức, cá nhân đã sở hữu trên 20% vốn điều lệ hoặc cổ phần trong một doanh nghiệp viễn thông thì không được sở hữu trên 20% vốn điều lệ hoặc cổ phần của doanh nghiệp viễn thông khác cùng kinh doanh trong một thị trường dịch vụ viễn thông thuộc Danh mục dịch vụ viễn thông do Bộ Thông tin và Truyền thông quy định”.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan