Nhà đầu tư hỏi, luật sư trả lời

Nội dung bài viết

Nhà đầu tư hỏi: Nếu người sử dụng đất trả tiền thuê đất hàng năm có quyền góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất vào dự án đầu tư hay không?

Luật sư trả lời: Theo quy định của Luật đất đai 2003, thì đối với trường hợp người sử dụng đất trả tiền thuê đất hàng năm, người sử dụng đất chỉ được quyền góp vốn bằng tài sản của mình gắn liền với đất thuê.

Ngoài ra, khi góp vốn, cũng cần căn cứ vào mục đích sử dụng đất, ví dụ nếu trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quy định người sử dụng đất chỉ được dùng đất để sản xuất ô tô tải nhỏ và xe bán tải thì khi họ góp vốn bằng quyền sử dụng đất để thành lập nhà máy sản xuất tai nghe điện thoại sẽ không phù hợp với mục đích sử dụng đất ban đầu.

Để thực hiện được việc góp vốn bằng quyền sử dụng đất, người sử dụng đất cần phải thực hiện được hai công việc dưới đây:

- Chuyển đất thuê thành đất giao có thu tiền sử dụng đất.

- Chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang mục đích sản xuất tai nghe điện thoại.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan