Người Việt Nam định cư ở nước ngoài có được hưởng di sản thừa kế là bất động sản tại Việt Nam không?

Nội dung bài viết

Luật sư Nguyễn Thanh Hà - Chủ tịch Công ty Luật TNHH SB LAW đã trả lời trên Netviet về: Người Việt Nam định cư ở nước ngoài có được hưởng di sản thừa kế là bất động sản tại Việt Nam không? Dưới đây là nội dung chi tiết:

Câu hỏi: Bố mẹ tôi có một mảnh đất (đất để ở, bao gồm cả nhà) tại Việt Nam, hiện tại bố mẹ tôi đã mất. Tôi là người thừa kế duy nhất, tôi là người Việt Nam định cư ở nước ngoài đã lâu. Vậy, cho tôi hỏi tôi có được hưởng di sản thừa kế là mảnh đất đấy không?

Luật sư tư vấn:

Điều 5 Luật đất đai năm 2013 quy định: Người Việt Nam định cư ở nước ngoài theo quy định của pháp luật về quốc tịch là một trong những đối tượng được nhận chuyển quyền sử dụng đất. (Chuyển quyền sử dụng đất là việc chuyển giao quyền sử dụng đất từ người này sang người khác thông qua các hình thức chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất và góp vốn bằng quyền sử dụng đất)

Để được hưởng di sản là mảnh đất do bố mẹ bạn để lại thì bạn phải thuộc diện được sở hữu nhà ở tại Việt Nam. Căn cứ Khoản 1 Điều 8 Luật Nhà ở năm 2014 điều kiện để người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở bao gồm:

  • Phải được phép nhập cảnh vào Việt Nam;
  • Có được nhà ở thông qua hình thức mua, thuê mua nhà ở thương mại của doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh bất động sản (sau đây gọi chung là doanh nghiệp kinh doanh bất động sản); mua, nhận tặng cho, nhận đổi, nhận thừa kếnhà ở của hộ gia đình, cá nhân; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại được phép bán nền để tự tổ chức xây dựng nhà ở theo quy định của pháp luật.

Như vậy, nếu bạn thuộc diện được sở hữu nhà ở tại Việt Nam (tức thỏa mãn các điều kiện nêu trên) thì bạn sẽ được nhận chuyển quyền sử dụng đất thông qua hình thức thừa kế như Điểm đ Khoản 1 Điều 169 Luật đất đai năm 2013 đã quy đinh:

"Người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc diện được sở hữu nhà ở tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về nhà ở được nhận chuyển quyền sử dụng đất ở thông qua hình thức mua, thuê mua, nhận thừa kế, nhận tặng cho nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở hoặc được nhận quyền sử dụng đất ở trong các dự án phát triển nhà ở”.

Trong trường hợp bạn không thuộc diện đươc sở hữu nhà ở tại Việt Nam thì có khả năng bạn sẽ không được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với mảnh đất mà bố mẹ bạn để lại. Lúc này bạn chỉ được chuyển nhượng hoặc được tặng cho quyền sử dụng đất thừa kế mà thôi

0/5 (0 Reviews)

Tư vấn pháp lý

Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn 24/7

    Bài viết liên quan