Người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc có quyền tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện không?

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Tôi đang tham gia bảo hiểm bắt buộc tại cơ sở làm việc. Xin hỏi tôi có thể tham gia bảo hiểm tự nguyện nữa không?

Trả lời:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Bảo hiểm xã hội bắt buộc là loại hình bảo hiểm xã hội do Nhà nước tổ chức mà người lao động và người sử dụng lao động phải tham gia.

Bảo hiểm xã hội tự nguyện là loại hình bảo hiểm xã hội do Nhà nước tổ chức mà người tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình và Nhà nước có chính sách hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội để người tham gia hưởng chế độ hưu trí và tử tuất.

Khoản 4 Điều 2 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định về đối tượng tham gia bảo hiểm tự nguyện như sau:

“4. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này.”

Dẫn chiếu Khoản 1 Điều 2 Luật này quy định về đối tượng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Như vậy, điều kiện tham gia bảo hiểm tự nguyện là công dân Việt Nam, từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm bắt buộc. Do vậy, khi tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc không thể tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện nữa.

Chuyên mục Tư Vấn Pháp Luật - Luật sư Nguyễn Thanh Hà trả lời câu hỏi của khán giả về vấn đề bổ sung dịch vụ kinh doanh trong giấy chứng nhận đầu tư khu công nghiệp Công ty luật tư vấn chuyên nghiệp tại Hà Nội - Văn phòng luật uy tín

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan