Người sử dụng lao động không được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong những trường hợp nào?

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Trong trường hợp nào NSDLĐ không được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Điều 39 Bộ luật Lao động năm 2012 có quy định những trường hợp người sử dụng lao động không được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động gồm:

“1. Người lao động ốm đau hoặc bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đang điều trị, điều dưỡng theo quyết định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều 38 của Bộ luật này.

2. Người lao động đang nghỉ hằng năm, nghỉ việc riêng và những trường hợp nghỉ khác được người sử dụng lao động đồng ý.

3. Lao động nữ quy định tại khoản 3 Điều 155 của Bộ luật này.

4. Người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội”.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan