Người nước ngoài phải xin giấy chứng nhận đăng ký đầu tư khi mua bao nhiêu cổ phần của công ty?

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Mình ở Hà Nội. Mình có người bạn là người nước ngoài, muốn mua một số cổ phần trong công ty cổ phần. SB LAW cho mình hỏi: Bạn của mình mua cổ phần có phải xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hay không hay chỉ gồm thủ tục thông thường như người Việt Nam mua cổ phần?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Đối với trường hợp mua cổ phần từ công ty cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài, Luật Đầu tư năm 2014 quy định như sau:

“Điều 26. Thủ tục đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp

1. Nhà đầu tư thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế trong các trường hợp sau đây:

a) Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế hoạt động trong ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài;

b) Việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp dẫn đến nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế quy định tại khoản 1 Điều 23 của Luật này nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên của tổ chức kinh tế.

………………………………………..

Điều 36. Trường hợp thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

1. Các trường hợp phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

a) Dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài;

b) Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế quy định tại khoản 1 Điều 23 của Luật này …”.

Theo đó, nếu bạn của bạn đầu tư thuộc 1 trong 2 trường hợp được nêu trên, bạn của bạn sẽ phải tiến hành thủ tục đăng ký mua cổ phần tại Sở kế hoạch và Đầu tư nơi công ty đặt trụ sở chính và phải thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan