Người nước ngoài có thể mở tài khoản tại ngân hàng Việt Nam không?

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Tôi có một bạn ở Singapore sang Việt Nam, người này muốn mở tài khoản ngân hàng ở Việt Nam.

Vậy tôi xin hỏi bạn ấy có mở được tài khoản ở Việt Nam không? và nếu mở được thì chỉ những ngân hàng nào mới mở được hay tất cả các ngân hàng đều mở được và cần nhưng điều kiện gì?

Trả lời: Về vấn đề khách hàng hỏi, Luật sư SBLAW trả lời như sau:
Về nguyên tắc thì người nước ngoài đang ở Việt Nam được phép mở tài khoản ở ngân hàng Việt Nam.
Tuy nhiên, trên thực tế, thì các ngân hàng thường rất thận trọng ở khoản mục này.
Thông thường, họ sẽ yêu cầu người nước ngoài có các tài liệu sau:
- Thẻ tạm trú.
- Giấy phép lao động hoặc giấy đăng ký kinh doanh, có địa chỉ cư trú rõ ràng ở Việt Nam thì mới cho mở tài khoản ngân hàng.
Thời hạn trên tài khoản ngân hàng không dài hơn thời hạn được phép tạm trú.
Thông thường người nước ngoài thường mở tài khoản ở các chi nhánh của ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam như HSBC, StandardCharter Bank v.v.
0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan