Người nhiều quốc tịch thực hiện đầu tư tại Việt Nam

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Tôi hiện đang mang hai quốc tịch (Việt Nam và Úc). Tôi có ý định góp vốn vào một Công ty bất động sản tại Việt Nam. Xin hỏi vậy tôi sẽ thực hiện việc góp vốn theo điều kiện và thủ tục của nhà đầu tư trong nước hay nhà đầu tư nước ngoài? Tôi có được đồng thời hưởng các quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư trong nước và nước ngoài hay không ?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Căn cứ Điều 11 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đầu tư năm 2014 quy định nhà đầu tư là công dân Việt Nam đồng thời có quốc tịch nước ngoài sẽ áp dụng điều kiện và thủ tục đầu tư như sau:

“1. Đối với các hoạt động đầu tư thực hiện tại Việt Nam, nhà đầu tư là công dân Việt Nam đồng thời có quốc tịch nước ngoài được quyền lựa chọn áp dụng điều kiện đầu tư và thủ tục đầu tư như quy định đối với nhà đầu tư trong nước hoặc nhà đầu tư nước ngoài.

  1. Trong trường hợp lựa chọn áp dụng điều kiện và thủ tục đầu tư như quy định đối với nhà đầu tư trong nước, nhà đầu tư quy định tại Khoản 1 Điều này không được thực hiện các quyền và nghĩa vụ quy định đối với nhà đầu tư nước ngoài.”

Như vậy, việc áp dụng điều kiện và thủ tục đầu tư góp vốn vào Công ty bất động sản tại Việt Nam theo quy định đối với nhà đầu tư trong nước hay nhà đầu tư nước ngoài là tùy thuộc vào lựa chọn của bạn. Nếu bạn lựa chọn áp dụng điều kiện và thủ tục như quy định đối với nhà đầu tư trong nước thì bạn không được thực hiện các quyền và nghĩa vụ quy định đối với nhà đầu tư nước ngoài, và ngược lại.

 

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan