Người lao động được trực tiếp quản lý sổ bảo hiểm.

Nội dung bài viết

Người lao động sẽ được quản lý sổ bảo hiểm xã hội của mình. Đây là một điểm mới căn bản và lớn nhất về đảm bảo quyền lợi cho người lao động tại luật bảo hiểm xã hội sửa đổi vừa được quốc hội thông qua. Tuy nhiên, để việc này phát huy hiểu quả thực sự, đảm bảo lợi ích cho người lao động cần những hỗ trợ như thế nào từ phía doanh nghiệp và cơ quan bảo hiểm. Những quan điểm từ các chuyên gia về vấn đề này sẽ đến với quý vị ngay sau đây.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan