Người đang chấp hành hình phạt tù không được ứng cử đại biểu Quốc hội

Nội dung bài viết

Luật sư Nguyễn Thanh Hà - Chủ tịch Công ty Luật TNHH SB Law trả lời câu hỏi của độc giả Báo điện tử An ninh thủ đô về quyền bầu cử và ứng cử của công dân, nội dung cụ thể như sau:

ANTD.VN - Bạn đọc hỏi: Xin luật sư cho biết, độ tuổi có quyền bầu cử của công dân là bao nhiêu? Những trường hợp nào không được ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân? Bùi Đăng Hải (Hà Nam)

Luật sư trả lời:

Theo Điều 27, Hiến pháp 2013, Công dân đủ 18 tuổi trở lên có quyền bầu cử và đủ 21 tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân. Việc thực hiện các quyền này do luật định.

Còn theo Điều 2, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 2015, tính đến ngày bầu cử được công bố, công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đủ 18 tuổi trở lên có quyền bầu cử và đủ 21 tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp theo quy định của Luật này.

Về các trường hợp không được ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân, theo Điều 37, Luật Bầu cử, 5 trường hợp sau đây không được ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026:

Người đang bị tước quyền ứng cử theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, người đang chấp hành hình phạt tù, người bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự;

Người đang bị khởi tố bị can; Người đang chấp hành bản án, quyết định hình sự của Tòa án; Người đã chấp hành xong bản án, quyết định hình sự của Tòa án nhưng chưa được xóa án tích;

Ngoài ra, người đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc hoặc giáo dục tại xã, phường, thị trấn cũng không được ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân.

Bạn đọc có thể xem thêm tại link: https://anninhthudo.vn/nguoi-dang-chap-hanh-hinh-phat-tu-khong-duoc-ung-cu-dai-bieu-quoc-hoi-post462285.antd

0/5 (0 Reviews)

Tư vấn pháp lý

Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn 24/7

    Bài viết liên quan