Người đại diện theo pháp luật của công ty có thể ủy quyền cho người khác ký hợp đồng?

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Tôi là Hoàng Anh, ở Hà Nội. Từ tháng 11/2017 đến 3/2018, tôi có làm việc tại công ty xây dựng. Thời gian đó, công ty chúng tôi (Bên B) nhận thi công với công ty CP X (Bên A). Sau thời gian thi công, bên B chúng tôi chưa hoàn thành xong các hạng mục đã hợp đồng với bên A nên bên A đã giao các hạng mục đó cho đơn vị khác tiếp tục thi công. Vậy xin hỏi:

- Chúng tôi muốn bên A thanh toán tiền mà chúng tôi đã thi công được hay không? (có biên bản xác nhận khối lượng chúng tôi làm được do bên A lập).

- Giám đốc công ty chúng tôi (người đại diện theo pháp luật của công ty) không thể có mặt để làm việc trực tiếp với bên A. Vậy tôi có thể đại diện cho bên B để làm việc với bên A được hay không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Thứ nhất, vấn đề thanh toán trong hợp đồng

Bộ luật dân sự năm 2015 xác định nghĩa vụ trả tiền như sau:

"Điều 280. Thực hiện nghĩa vụ trả tiền

1. Nghĩa vụ trả tiền phải được thực hiện đầy đủ, đúng thời hạn, đúng địa điểm và phương thức đã thỏa thuận.

2. Nghĩa vụ trả tiền bao gồm cả tiền lãi trên nợ gốc, trừ trường hợp có thỏa thuận khác”.

Vì vậy việc bên bạn có được trả tiền như thế nào sẽ phụ thuộc vào sự thỏa thuận trước đó của hai bên trong hợp đồng.

Thứ hai, xác định người đại diện của công ty để ký kết các giao dịch dân sự

Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định:

"Điều 13. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

1. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

2. Công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp”.

Như vậy, theo những gì bạn trình bày thì Giám đốc công ty bạn là người đại diện theo pháp luật nên có quyền được ký hợp đồng với bên A. Nếu bạn muốn ký kết hợp đồng với bên A thì bạn phải được người đại diện theo pháp luật của công ty bạn Uỷ quyền cho bạn thực hiện việc ký kết hợp đồng.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan