Nghị định 47-2021-NĐ-CP Hướng dẫn Luật Doanh nghiệp mới nhất

Nội dung bài viết

Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp là văn bản pháp luật quan trọng, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật về doanh nghiệp tại Việt Nam. Nghị định này được ban hành nhằm cụ thể hóa các quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp thành lập, hoạt động và phát triển.

Nghị định 47-2021-NĐ-CP hướng dẫn Luật Doanh nghiệp

 • Số hiệu: 47/2021/NĐ-CP
 • Loại văn bản: Nghị định
 • Nơi ban hành: Chính phủ
 • Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
 • Ngày ban hành: 01/04/2021
Nghị định 47-2021-NĐ-CP hướng dẫn Luật Doanh nghiệp
Nghị định 4/2021-NĐ-CP hướng dẫn Luật Doanh nghiệp

Khái quát nội dung nghị định hướng dẫn Luật Doanh nghiệp

Các nghị định hướng dẫn Luật Doanh nghiệp có vai trò quan trọng trong việc xây dựng, cụ thể hóa các quy định của Luật, góp phần triển khai hiệu quả Luật và tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho hoạt động kinh doanh tại Việt Nam.

Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/4/2021. Nghị định này thay thế và bãi bỏ Quyết định số 35/2013/QĐ-TTg ngày 22/03/2013 của Thủ tướng Chính phủ, Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 28/05/2015 của Chính phủ, Nghị định số 93/2015/NĐ-CP ngày 27/07/2015 của Chính phủ và Nghị định số 96/2015/NĐ-CP ngày 27/07/2015 của Chính phủ.

Nội dung chính của Nghị định 47/2021/NĐ-CP bao gồm:

Quy định chi tiết về thành lập doanh nghiệp:

 • Thủ tục thành lập doanh nghiệp
 • Điều kiện thành lập doanh nghiệp
 • Hồ sơ thành lập doanh nghiệp
 • Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp trong việc thành lập doanh nghiệp

Quy định chi tiết về tổ chức quản lý doanh nghiệp:

 • Cơ cấu tổ chức quản lý của doanh nghiệp
 • Quyền và nghĩa vụ của các thành viên trong doanh nghiệp

Quy định chi tiết về hoạt động của doanh nghiệp:

 • Hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
 • Quản lý tài chính của doanh nghiệp
 • Quản lý lao động của doanh nghiệp
 • Quản lý tài sản của doanh nghiệp
 • Quản lý thuế của doanh nghiệp
 • Quản lý kế toán của doanh nghiệp

Quy định chi tiết về giải thể doanh nghiệp:

 • Thủ tục giải thể doanh nghiệp
 • Điều kiện giải thể doanh nghiệp
 • Hồ sơ giải thể doanh nghiệp
 • Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp trong việc giải thể doanh nghiệp

Quy định chi tiết về phá sản doanh nghiệp:

 • Thủ tục tuyên bố phá sản doanh nghiệp
 • Tài sản phá sản
 • Thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp phá sản

Nghị định 47/2021-NĐ-CP hướng dẫn Luật Doanh nghiệp chi tiết

Dưới đây là chi tiết về nghị định 47/2021 - NĐ-CP hướng dẫn luật doanh nghiệp như sau:

Nghị định 47-2021-NĐ-CP hướng dẫn Luật Doanh nghiệp

Linkdownload file PDF >> Nghị định 47/2021-NĐ-CP hướng dẫn Luật Doanh nghiệp

Nghị định 47/2021/NĐ-CP là văn bản pháp luật quan trọng, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật về doanh nghiệp tại Việt Nam. Nghị định này đã tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp thành lập, hoạt động và phát triển, góp phần thúc đẩy nền kinh tế đất nước.

Tham khảo thêm >> Tư vấn pháp luật doanh nghiệp

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan