Ngành nghề kinh doanh nghỉ dưỡng tại Việt Nam

Nội dung bài viết

Nhà đầu tư hỏi:

Chúng tôi là một nhóm nhà đầu tư Nhật Bản, muốn hỏi luật sư SBLAW một số nội dung như sau:

Theo luật Việt Nam, ngành nghề kinh doanh bất động sản nghỉ dưỡng, cung cấp dịch vụ cho người già, trung niên, kiểu trại dưỡng lão, khu đào tạo điều dưỡng viên, nếu nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào lính vực này thì có hạn chế gì không?

Chúng tôi cần lưu ý là sẽ có vấn đề gì đối với đầu tư nước ngoài trong ngành nghề này, mã ngành nghề này là gì?

Luật sư SBLAW trả lời:

Về vấn đề nhà đầu tư hỏi, luật sư SBLAW trả lời như sau:

1. Về điều kiện đầu tư.

Về kinh doanh khu nghỉ dưỡng (kiểu như resort) thì nhà đầu tư nước ngoài đã và đang đầu tư ở Việt Nam rất nhiều, không có hạn chế gì về lĩnh vực kinh doanh và tỷ lệ góp vôn.

Nếu nói về trung tâm chăm sóc người già (viện dưỡng lão) thì mã ngành nghề sẽ là như sau:

Mã ngành 8730 - Hoạt động chăm sóc sức khỏe người có công, người già và người tàn tật không có khả năng tự chăm sóc.

Đối với ngành nghề này, hiện tại, luật đầu tư, luật bất động sản không có giới hạn cấm hay hạn chế gì việc nhà đầu tư nước ngoài tham gia.

cam kết gia nhập WTO của Việt Nam, Việt Nam cũng không nói là sẽ mở cửa lĩnh vực này.
Vì vậy, cấp phép hay không thì tùy thuộc vào ý kiến của cơ quan cấp phép trong từng trường hợp cụ thể.

2. Dịch vụ tư vấn của luật sư SBLAW.

Luật sư SBLAW sẽ tư vấn cho nhà đầu tư về quy trình cấp phép, điều kiện lập dự án đầu tư và tiến hành các thủ tục liên quan tới các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

3. Tư vấn luật trên truyền hình.

Kính mời nhà đầu tư xem thêm phần tư vấn của luật sư chúng tôi về việc đầu tư xây dựng khách sạn của nhà đầu tư trên truyền hình Netviet.

5/5 (1 Review)

Bài viết liên quan