Nên lựa chọn loại hình doanh nghiệp nào?

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Mình ở Hà Nội. Cho mình hỏi: có 3 cá nhân muốn cùng nhau thành lập doanh nghiệp hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, trong đó có 1 người là chủ doanh nghiệp tư nhân, một người mang quốc tịch Mỹ và người còn lại nguyên là giám đốc sở KHĐT thành phố X. Họ có thể thành lập loại hình doanh nghiệp nào? Và thủ tục thành lập ra sao?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Theo như thông tin bạn cung cấp thì 3 cá nhân trên, 1 người nguyên là Giám đốc sở kế hoạch đầu tư thành phố X, tức là hiện tại không còn công tác nữa. Đối với người là chủ doanh doanh nghiệp tư nhân thì Điều 183 Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định như sau:

1. Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.

2. Doanh nghiệp tư nhân không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào.

3. Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân. Chủ doanh nghiệp tư nhân không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh, thành viên công ty hợp danh.

4. Doanh nghiệp tư nhân không được quyền góp vốn thành lập hoặc mua cổ phần, phần vốn góp trong công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần”.

Căn cứ theo quy định trên thì chủ doanh nghiệp tư nhân chỉ không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh và thành viên của công ty hợp danh. Còn đối với người mang quốc tịch Mỹ thì chỉ cần thỏa mãn các điều kiện về chủ thể thì hoàn toàn có thể thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam.

Như vậy, trong trường hợp 3 cá nhân trên muốn cùng nhau thành lập doanh nghiệp thì họ có thể thành lập loại hình công ty cổ phần hoặc công ty TNHH 2 thành viên trở lên.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan