Muốn xin giấy phép kinh doanh dịch vụ giới thiệu việc làm cần phải tiến hành thủ tục gì?

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Mình là Yến, ở Hà Nội. Bên mình hiện đang có nhu cầu xin giấy phép kinh doanh dịch vụ giới thiệu việc làm. Xin hỏi: Bên mình phải thỏa mãn điều kiện gì? Và thủ tục ra sao?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Căn cứ theo Nghị định số 52/2014/NĐ-CP quy định điều kiện, thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm thì:

1.Điều kiện cấp giấy phép

– Địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh của doanh nghiệp phải ổn định và có thời hạn từ 03 năm trở lên; nếu là nhà thuộc sở hữu của người đứng tên đăng ký doanh nghiệp thì trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép phải có giấy tờ hợp lệ, nếu là nhà thuê thì phải có hợp đồng thuê nhà có thời hạn thuê từ 03 năm trở lên.

– Bộ máy chuyên trách để thực hiện các hoạt động dịch vụ việc làm bao gồm ít nhất 03 nhân viên có trình độ cao đẳng trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, lý lịch rõ ràng.

– Thực hiện ký quỹ, cụ thể như sau:

+ Doanh nghiệp phải nộp tiền ký quỹ là 300.000.000 đồng (ba trăm triệu đồng) tại ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp mở tài khoản giao dịch chính

+ Ngân hàng có trách nhiệm xác nhận tiền ký quỹ kinh doanh hoạt động dịch vụ việc làm cho doanh nghiệp.

+ Doanh nghiệp được hưởng lãi suất từ tiền ký quỹ theo thỏa thuận với ngân hàng.

+ Sau khi thực hiện hết các nghĩa vụ tài chính liên quan đến hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp, doanh nghiệp được hoàn trả tiền ký quỹ trong các trường hợp sau:

a) Có văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm về việc doanh nghiệp không được cấp, cấp lại, gia hạn giấy phép;

b) Có văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm về việc doanh nghiệp nộp lại, bị thu hồi giấy phép.

2.Thủ tục xin giấy phép

2.1 Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép gồm:

  • Văn bản đề nghị cấp giấy phép của doanh nghiệp;
  • Bản sao chứng thực giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, xuất trình bản gốc để đối chiếu;
  • Bản sao chứng thực Giấy xác nhận việc đã thực hiện ký quỹ
  • Các giấy tờ chứng minh đủ điều kiện về địa điểm theo quy

2.2. Thẩm quyền và thời hạn giải quyết

  • Cơ quan cấp giấy phép: Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội được Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ủy quyền
  • Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ (01 bộ) hồ sơ theo quy định trên, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm cấp giấy phép cho doanh nghiệp.
  • Trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do

3. Dịch vụ của SBLaw

SBLAW sẽ hỗ trợ khách hàng trong việc tư vấn và soạn hồ sơ liên quan tới vấn đề xin giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm.

Luật sư của chúng tôi cũng làm việc với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền để Khách hàng được cấp phép hoạt động dịch vụ việc làm.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan