Muốn nhập khẩu thuốc thú y phải làm thủ tục gì?

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Công ty tôi là Công ty thương mại, tôi muốn nhập khẩu thuốc thú y từ nước ngoài về Việt Nam. Vậy chúng tôi cần những thủ tục pháp lý gì để trở thành công ty nhập khẩu?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Khoản 5 Điều 7 Luật doanh nghiệp năm 2014 quy định về quyền của doanh nghiệp, theo đó, doanh nghiệp có quyền: "Kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu”

Điều 3 Nghị định số 187/2013/NĐ-CP quy định về quyền kinh doanh xuất nhập khẩu như sau:

"1. Đối với thương nhân Việt Nam không có vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài (dưới đây gọi tắt là thương nhân):

Trừ hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, tạm ngừng xuất khẩu, Danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu quy định tại Nghị định này và các văn bản pháp luật khác, thương nhân được xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa không phụ thuộc vào ngành nghề đăng ký kinh doanh.

Chi nhánh thương nhân được xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa theo ủy quyền của thương nhân.

2. Đối với thương nhân có vốn đầu tư nước ngoài, công ty và chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam:

Các thương nhân, công ty, chi nhánh khi tiến hành hoạt động thương mại thuộc phạm vi điều chỉnh tại Nghị định này, ngoài việc thực hiện các quy định tại Nghị định này, còn thực hiện theo các quy định khác của pháp luật có liên quan, các cam kết của Việt Nam trong các điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên và lộ trình do Bộ Công Thương công bố.

3. Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có điều kiện, khi xuất khẩu, nhập khẩu, ngoài việc thực hiện quy định của Nghị định này, thương nhân phải thực hiện quy định của pháp luật về điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa đó.”

Như vậy, khi doanh nghiệp bạn muốn hoạt động kinh doanh nhập khẩu thì Doanh nghiệp chỉ cần kê khai thông tin dăng ký thuế là có hoạt động "xuất nhập khẩu”.

Điều 4 Nghị định này quy định về thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu như sau:

"1. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép, thương nhân muốn xuất khẩu, nhập khẩu phải có giấy phép của Bộ, ngành liên quan.

2. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phải bảo đảm các quy định liên quan về kiểm dịch, an toàn thực phẩm và tiêu chuẩn, quy chuẩn chất lượng, phải chịu sự kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền trước khi thông quan.

3. Hàng hóa không thuộc Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, tạm ngừng xuất khẩu, Danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu và các hàng hóa không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 1 và 2 Điều này, chỉ phải làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu tại Chi cục Hải quan cửa khẩu.”

Theo như thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi, thì công ty bạn muốn nhập khẩu thuốc thú y từ nước ngoài về Việt Nam, vì thế để có thể xin giấp phép nhập khẩu thuốc thú y, trước hết sơ sở kinh doanh nhập khẩu thuốc thú y phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y theo quy định của pháp luật.

Căn cứ theo quy định tại Điều 94 Luật thú y năm 2015Điều 18 Nghị định số 35/2016/NĐ-CP, để có thể nhập khẩu thuốc thú y, doanh nghiệp của bạn cần đáp ứng các điều kiện sau:

- Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

- Có địa điểm, cơ sở vật chất, kỹ thuật phù hợp;

- Người quản lý, người trực tiếp bán thuốc thú y phải có Chứng chỉ hành nghề thú y;

- Có kho đủ điều kiện để bảo quản thuốc;

- Có Giấy chứng nhận lưu hành thuốc thú y tại Việt Nam hoặc giấy phép nhập khẩu thuốc thú y theo quy định;

- Có hồ sơ kiểm soát chất lượng và theo dõi xuất, nhập đối với từng loại thuốc;

- Có Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu thuốc thú y.

- Có kho bảo đảm các Điều kiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 12 của Nghị định này.

- Có trang thiết bị phù hợp như quạt thông gió, hệ thống Điều hòa không khí, nhiệt kế, ẩm kế để bảo đảm các Điều kiện bảo quản.

- Phải có hệ thống sổ sách, các quy trình thao tác chuẩn bảo đảm cho việc bảo quản, kiểm soát, theo dõi việc xuất, nhập thuốc thú y.

- Đối với cơ sở nhập khẩu vắc xin, chế phẩm sinh học phải có kho riêng bảo quản, có máy phát điện dự phòng, có trang thiết bị, phương tiện vận chuyển bảo đảm Điều kiện bảo quản ghi trên nhãn sản phẩm trong quá trình vận chuyển, phân phối

Về thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu thuốc thú y:

Căn cứ theo quy định tại Điều 98 Luật thú y 2015, để được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu thuốc thú y, doanh nghiệp của bạn cần làm những thủ tục sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ, gồm có:

- Đơn đăng ký;

- Bản thuyết minh chi tiết về cơ sở vật chất, kỹ thuật;

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

- Chứng chỉ hành nghề thú y.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Tổ chức, cá nhân nhập khẩu thuốc thú y nộp hồ sơ đăng ký cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu thuốc thú y cho Cục Thú y;

Bước 3: Nhận hồ sơ và trả kết quả

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cục Thú y kiểm tra điều kiện của cơ sở nhập khẩu thuốc thú y

+ Nếu đủ điều kiện thì trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc việc kiểm tra phải cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu thuốc thú y; Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu thuốc thú y có hiệu lực trong thời hạn 5 năm kể từ ngày cấp.

+ Trường hợp không cấp, Cục thú y phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan