Muốn mở văn phòng nhà đất có phải thành lập doanh nghiệp?

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Muốn mở văn phòng nhà đất cần phải đăng ký giấy phép kinh doanh không? Nếu cần thì phải làm nhu thế nào?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Văn phòng nhà đất là nơi diễn ra các hoạt động môi giới, tư vấn và thực hiện các thủ tục thay mặt cho khách hàng của mình là bên mua và bên bán. Các nhân viên chỉ đóng vai trò trung gian giúp đỡ khách hàng làm việc với nhau một cách đúng quy định của pháp luật, tiết kiệm thời gian… Sau những lần giao dịch thành công bạn sẽ nhận được một khoản hoa hồng theo phần trăm đã thoả thuận.

Điều 62 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 quy định:

“1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản phải thành lập doanh nghiệp và phải có ít nhất 02 người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Cá nhân có quyền kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản độc lập nhưng phải có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản và đăng ký nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế”.

Điều 74 Luật này cũng quy định về dịch vụ tư vấn bất động sản thì: “Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ tư vấn bất động sản phải thành lập doanh nghiệp”.

Như vậy, theo quy định trên thì bạn có quyền kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản độc lập nhưng phải có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản và đăng ký nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế; nhưng nếu bạn mở văn phòng nhà đất bao gồm cả hoạt động tư vấn bất động sản thì bắt buộc bạn phải thành lập doanh nghiệp (tức là xin giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp).

Thủ tục thành lập doanh nghiệp:

Chuẩn bị và nộp hồ sơ tại Sở kế hoạch đầu tư:

Thành phần hồ sơ bao gồm:

-Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

-Điều lệ công ty;

-Danh sách thành viên hoặc cổ đông công ty (nếu là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hoặc công ty cổ phần);

-Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực;

-Quyết định góp vốn đối với thành viên là tổ chức;

Bạn nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch đầu tư của tỉnh/ thành phố nơi văn phòng đặt trụ sở chính. Sau 07 ngày làm việc, bạn sẽ nhận được bộ hồ sơ gồm giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

 

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan