Muốn kinh doanh dịch vụ internet, phải đáp ứng những điều kiện gì?

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Tôi là Hòa, ở Hà Nội. Cho tôi hỏi: Điểm kinh doanh dịch vụ internet công cộng và trò chơi điện tử game online không đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ theo quy định tại nghị định 72 có được cung cấp dịch vụ mạng internet để kinh doanh game online hay không? Trường hợp điểm kinh doanh dịch vụ internet công cộng và trò chơi điện tử game online đã có hợp đồng với đại lý internet nhưng không đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ trò chơi điện tử game online cơ quan quản lý nhà nước có thể yêu cầu đại lý internet ngừng cung cấp dịch vụ hay không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Việc kinh doanh internet phải thực hiện theo các quy định của Bộ Bưu chính – Viễn thông, Bộ Văn hoá – Thông tin, Bộ Công an, Bộ Kế hoạch và Đầu tư về quản lý đại lý internet. Điều 8 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP quy định về Điều kiện hoạt động của điểm truy nhập Internet công cộng. Theo đó, đại lý Internet được phép hoạt động khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

- Đăng ký kinh doanh đại lý Internet;

- Ký hợp đồng đại lý Internet với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truy nhập Internet;

- Trường hợp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử thì tổ chức, cá nhân có Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng được quy định tại khoản 2 Điều 35 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP và Điều 5 Thông tư 23/2013/TT-BTTTT. Theo đó, điểm kinh doanh dịch vụ Internet cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng thì cần thỏa mãn những điều kiện:

+ Có đăng ký kinh doanh điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng;

+ Địa điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng cách cổng trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông từ 200m trở lên;

+ Có biển hiệu “Điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng” bao gồm tên điểm, địa chỉ, số điện thoại liên hệ, số đăng ký kinh doanh;

+ Tổng diện tích các phòng máy của điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng tối thiểu 50 m2 tại các khu vực đô thị loại đặc biệt, đô thị loại I, loại II, loại III; tối thiểu 40 m2 tại các đô thị loại IV, loại V; tối thiểu 30 m2 tại các khu vực khác;

+ Bảo đảm đủ ánh sáng, độ chiếu sáng đồng đều trong phòng máy;

+ Có thiết bị và nội quy phòng cháy, chữa cháy theo quy định về phòng, chống cháy, nổ của Bộ Công an;

+ Nộp lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.

Đối với điều kiện để cung cấp dịch vụ internet.

Theo quy định của Điều 6 Nghị định 72/2013/NĐ-CP thì doanh nghiệp chỉ được cung cấp dịch vụ internet khi có giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông loại hình internet theo quy định của Luật Viễn thông, cụ thể tại Khoản 1 Điều 36 quy định doanh nghiệp chỉ được cấp giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

+ Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư kinh doanh dịch vụ viễn thông

+ Có khả năng tài chính, bộ máy và nhân lực phù hợp với quy mô dự án

+ Có phương án kỹ thuật, phương án kinh doanh khả thi phù hợp với chiến lược, quy hoạch phát triển viễn thông quốc gia, quy định về tài nguyên viễn thông, kết nối, giá cước, tiêu chuẩn, quy chuẩn, chất lượng

+ có biện pháp bảo đảm an toàn cơ sở hạ tầng viễn thông và an ninh thông tin.

Như vậy, nếu điểm kinh doanh dịch vụ internet công cộng và trò chơi điện tử game online của bạn không đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ theo quy định tại Nghị định 72/2013/NĐ-CP. Điều này có nghĩa là điểm cung cấp dịch vụ Internet nhà bạn chưa được cấp giấy phép hoạt động nên tiệm của bạn không đủ điều kiện hoạt động theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, trong trường hợp này bạn muốn kinh doanh cung cấp dịch vụ internet thì phải bảo đảm các quy định tại Nghị định 72/2013/NĐ-CP và Điều 36 Luật Viễn thông 2009 nêu trên, nếu đáp ứng đủ điều kiện thì thực hiện thủ tục cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông.

Về trường hợp không đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ trò chơi điện tử

Đối với trường hợp kinh doanh dịch vụ trò chơi điện tử mà không đáp ứng đủ điều kiện để kinh doanh và không được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng thì sẽ bị phạt từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng theo Điểm a Khoản 3 Điều 69 Nghị định 174/2013/NĐ-CP.

>> Tham khảo thêm : Dịch vụ lập công ty nước ngoài tại việt nam

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan