Muốn giảm vốn điều lệ công ty cổ phần, cần đáp ứng điều kiện gì?

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Công ty mình là công ty cổ phần, có trụ sở tại Hà Nội. Hiện bên mình đang muốn giảm vốn điều lệ công ty. Cho mình hỏi: Công ty mình phải đáp ứng điều kiện gì? Thủ tục ra sao?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Thứ nhất, điều kiện giảm vốn điều lệ công ty cổ phần

Căn cứ theo quy định tại khoản 5, điều 111 luật Doanh nghiệp năm 2014 công ty cổ phần có thể thay đổi vốn điều lệ trong những trường hợp sau:

– Theo quyết định của Đại hội đồng cổ công, công ty hoàn trà một phần vốn góp cho cổ đông theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của họ trong công ty nếu công ty đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho cổ đông.

– Công ty mua lại cổ phần đã phát hành theo quy định tại điều 129 và điều 130 của Luật này

– Vốn điều lệ không được các cổ đông thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo quy định tại Điều 112 của Luật này.

Thứ hai, thủ tục và hồ sơ giảm vốn điều lệ công ty cổ phần

Hồ sơ giảm vốn điều lệ gồm những giấy tờ sau:

+ Biên bản họp đại hội đồng cổ đông về việc giảm vốn điều lệ

+ Quyết định của đại hội đồng cổ đông về việc giảm vốn điều lệ

+ Giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

+ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

+ Báo cáo tài chính của doanh nghiệp gần nhất

Quy trình thực hiện việc giảm vốn điều lệ

Bước 1: Soạn hồ sơ hoàn chỉnh, nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp của trụ sở

Bước 2: Kiểm tra theo dõi việc xét duyệt hồ sơ tại phòng đăng ký kinh doanh

Bước 3: Nhận kết quả giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan