Muốn cho thuê toàn bộ khách sạn, phải thỏa mãn điều kiện gì?

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Công ty mình là công ty cổ phần, có trụ sở tại Hà Nội, hoạt động trong lĩnh vực lưu trú (khách sạn). Công ty có chủ trương cho thuê toàn bộ khách sạn cho đối tác để thực hiện việc kinh doanh nhà hàng, khách sạn và nhận tiền hàng tháng. Mình xin hỏi: Công ty mình có được phép cho thuê hay không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Theo thông tin bạn cung cấp, công ty bạn là công ty cổ phần, hoạt động trong lĩnh vực lưu trú. Hiện nay, công ty có chủ trương cho thuê toàn bộ khách sạn cho đối tác để thực hiện việc kinh doanh nhà hàng, khách sạn và nhận tiền hàng tháng. Tuy nhiên, bạn không nói rõ công ty bạn có đăng ký ngành nghề kinh doanh bất động sản hay không? Do đó sẽ chia các trường hợp sau:

TH1: Công ty bạn đã đăng ký ngành nghề kinh doanh bất động sản thì bạn được cho đối tác thuê lại để kinh doanh theo quy định tại Điều 3 Nghị định 76/2015/NĐ-CP:

“Điều 3. Điều kiện của tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản

1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp hoặc hợp tác xã theo quy định của pháp luật về hợp tác xã (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) và phải có vốn pháp định không được thấp hơn 20 tỷ đồng, trừ các trường hợp sau:

a) Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản quy mô nhỏ, không thường xuyên quy định tại Điều 5 Nghị định này;

b) Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ bất động sản quy định tại Chương IV Luật Kinh doanh bất động sản.

2. Doanh nghiệp kinh doanh bất động sản thuộc diện có vốn pháp định quy định tại Khoản 1 Điều này phải chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của số vốn pháp định”.

Như vậy, để có thể cho đối tác thuê, công ty bạn phải có đăng ký ngành nghề kinh doanh bất động sản, trừ một số trường hợp quy định tại Điều 5 Nghị định 76/2015/NĐ-CP. Theo đó, Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bạn, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản quy định tại Khoản 2 Điều 10 Luật Kinh doanh bất động sản không phải thành lập doanh nghiệp kinh doanh bất động sản bao gồm:

+ Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản mà không phải do đầu tư dự án bất động sản để kinh doanh và trường hợp hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản do đầu tư dự án bất động sản để kinh doanh nhưng dự án có tổng mức đầu tư dưới 20 tỷ đồng (không tính tiền sử dụng đất).

+ Tổ chức chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà, công trình xây dựng do phá sản, giải thể, chia tách.

+ Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng (AMC), công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) và các tổ chức, cá nhân khác chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển nhượng dự án bất động sản, bán nhà, công trình xây dựng đang bảo lãnh, thế chấp để thu hồi nợ.

+ Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà, công trình xây dựng để xử lý tài sản theo quyết định của Tòa án, của cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi xử lý tranh chấp, khiếu nại, tố cáo.

+ Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đầu tư xây dựng nhà ở để bán, cho thuê, cho thuê mua mà không phải thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về nhà ở.

+ Các cơ quan, tổ chức khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà, công trình xây dựng thuộc sở hữu Nhà nước theo quy định của pháp luật về quản lý tài sản công.

+ Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản thuộc sở hữu của mình.

Nếu đáp ứng đủ các điều kiện trên thì công ty bạn đủ điều kiện cho thuê lại bất động sản để kinh doanh.

TH2: Công ty bạn không đăng ký ngành nghề kinh doanh bất động sản thì không đáp ứng điều kiện để cho thuê lại. Luật doanh nghiệp 2014 chỉ quy định doanh nghiệp tư nhân được phép cho thuê lại doanh nghiệp mà không phải công ty cổ phần. Do đó, để có thể cho thuê lại, công ty bạn phải thực hiện các thủ tục trên để đảm bảo hoạt động kinh doanh hợp pháp.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan