Mua nhà thuộc sở hữu của người nước ngoài có được quyền sở hữu dài hạn?

Nội dung bài viết

Luật sư Nguyễn Thanh Hà – Chủ tịch Công ty Luật TNHH SB LAW đã tư vấn về mua nhà thuộc sở hữu của người nước ngoài trên báo Đầu tư bất động sản. Dưới đây là nội dung chi tiết:

(ĐTCK) Gia đình tôi đang sinh sống tại Việt Nam, muốn mua nhà thuộc sở hữu của một người nước ngoài. Tôi được biết thời hạn sở hữu nhà ở của người nước ngoài tại Việt Nam bị giới hạn. Xin hỏi khi trở thành chủ sở hữu nhà thì thời hạn sở hữu nhà ở của tôi như thế nào?

Trả lời:

Theo Khoản 4, Điều 7, Nghị định số 99/ 2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật nhà ở đã quy định về thời hạn sở hữu nhà ở khi người nước ngoài tiến hành bán, tặng cho nhà ở thì thời hạn thay đổi, trường hợp trước khi hết hạn sở hữu nhà ở mà tổ chức, cá nhân nước ngoài bán hoặc tặng cho nhà ở thì người mua, người được tặng cho được sở hữu nhà ở theo quy định sau đây:

a) Trường hợp bán hoặc tặng cho nhà ở cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì bên mua, bên nhận tặng cho được sở hữu nhà ở ổn định lâu dài;

b) Trường hợp bán hoặc tặng cho nhà ở cho tổ chức, cá nhân nước ngoài thuộc diện được sở hữu nhà ở tại Việt Nam thì bên mua, bên nhận tặng cho chỉ được sở hữu nhà ở trong thời hạn còn lại; khi hết thời hạn sở hữu còn lại mà chủ sở hữu có nhu cầu gia hạn thêm thì được Nhà nước xem xét, gia hạn thêm theo quy định tại Điều 77 của Nghị định này;

c) Bên bán, bên tặng cho nhà ở phải nộp thuế và các nghĩa vụ tài chính cho Nhà nước Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam.”

Như vậy, đối với các trường hợp bên mua là cá nhân, hộ gia đình tại Việt Nam thì sau khi thực hiện giao dịch mua bán nhà ở của chủ sở hữu là người nước ngoài thì được quyền sở hữu nhà ở dài hạn, ổn định.

Nguồn: https://tinnhanhchungkhoan.vn/bds-phap-luat/mua-nha-thuoc-so-huu-cua-nguoi-nuoc-ngoai-co-duoc-quyen-so-huu-dai-han-238538.html

0/5 (0 Reviews)

Tư vấn pháp lý

Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn 24/7

    Bài viết liên quan