Dự án luật kinh doanh bất động sản sửa đổi đã mở rộng cơ hội cho các chủ đầu tư. Luật sư Nguyễn Thanh Hà tư vấn về việc mua bán cho thuê bất động sản trong tương lai dựa trên dự thảo luật này.

Untitled-1

GỬI YÊU CẦU TỚI LUẬT SƯ

Hotline: 0904 340 664 | Email: info@sblaw.vn