Luật sư Nguyễn Thanh Hà chủ tịch SBLAW có phần trả lời khán giả truyền hình về công tác thu hồi đất bồi thường giải phóng mặt bằng trong chương trình Hộp thư truyền hình VTV1 Đài truyền hình Việt Nam.

Mời các bạn đón xem tại đây:

 

Bồi thường và giải phóng mặt bằng

Untitled-1

GỬI YÊU CẦU TỚI LUẬT SƯ

Hotline: 0904 340 664 | Email: info@sblaw.vn