Một số vấn đề về mô hình kinh tế chia sẻ và pháp luật lao động trong mô hình kinh tế chia sẻ.

Nội dung bài viết

Ngày 9 tháng 10 năm 2020, tại TP Hồ Chí Minh, luật sư Nguyễn Tiến Hoà, giám đốc SBLAW Sài Gòn đã có bài tham luật về kinh tế chia sẻ tại hội thảo do Bộ tư pháp tổ chức.
Luật sư Hoà đã trình bày tham luận với nội dung:
Một số vấn đề về mô hình kinh tế chia sẻ và pháp luật lao động trong mô hình kinh tế chia sẻ.
Bài tham luận của luật sư Hoà được các đại biểu đánh giá cao và là một trong những tài liệu quan trọng để tham khảo xây dựng khung pháp luật về kinh tế chia sẻ.
Sau đây là một số hình ảnh hội thảo:
hội thảo về kinh tế chia sẻ
hội thảo về kinh tế chia sẻ

Tư vấn pháp lý

Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn 24/7

    Bài viết liên quan