Một số lưu ý khi ký kết hợp đồng li-xăng nhãn hiệu

Nội dung bài viết

Khi các bên ký kết hơp đồng li-xăng nhãn hiệu, các bên nên chú ý một số vấn đề sau:

1. Về thông tin nhãn hiệu li-xăng: nhãn hiệu được li-xăng nên được đăng ký tại Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam (NOIP). Nếu không đăng ký, phía nhận li-xăng có thể sẽ phải chịu rất nhiều rủi ro, nhất là trong trường hợp vi phạm nhãn hiệu hoặc có các hành vi cạnh tranh không lành mạnh.

2. Về dạng Hợp đồng: Luật qui định phải ghi rõ Hợp đồng độc quyền hay không độc quyền. Độc quyền là chỉ một mình bên nhận li-xăng được quyền sử dụng nhãn hiệu, còn không độc quyền thì ngoài bên nhận li-xăng, đối tác giao li-xăng có quyền cho phép một bên khác sử dụng nhãn hiệu của họ tại Việt Nam..

3. Về phí sử dụng: nội dung này hoàn toàn do hai bên thỏa thuận.

4. Phạm vi chuyển quyền sử dụng: nên quy định về phạm vi lãnh thổ hay hơp đồng độc quyền hay không độc quyền, li-xăng thứ cấp hay li-xăng sơ cấp.

5. Quyền của các bên tham gia hợp đồng: các bên nên đặc biệt lưu ý đến nội dung này trong hợp đồng, càng quy định rõ và đầy đủ càng tốt.

6. Điều khoản phạt và bồi thường thiệt hại nếu vi phạm một trong những điều khoản hợp đồng, cũng nên quy định rõ, ví dụ như trường hợp bên giao ký độc quyền với một bên nhưng lại cho phép một bên khác sử dụng thì sẽ phạt như thế nào và mức bồi thường là bao nhiêu.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan