Một số giao dịch tiêu biểu mà SBLAW đã hỗ trợ tư vấn hợp đồng

Nội dung bài viết

Trong các giao dịch thương mại giữa các đối tác kinh doanh, việc có được một hợp đồng pháp lý chặt chẽ, đúng pháp luật, đáp ứng được quyền lợi của các bên là một vấn đề vô cùng quan trọng.

Công việc tư vấn của SBLAW

Với đội ngũ luật sư tinh thông ngoại ngữ, hiểu biết về môi trường kinh doanh, SBLAW sẵn sàng cung cấp dịch vụ tư vấn hợp đồng. Các công việc tư vấn cụ thể như sau:

  • Kiểm tra tính pháp lý của các hợp đồng đã và/hoặc sẽ ký kết.
  • Cử luật sư tham gia vào quá trình đàm phán, thương lượng, giải quyết các vấn đề phát sinh từ việc thực hiện hợp đồng.
  • Soạn thảo các hợp đồng mẫu, các biên bản hợp tác phát sinh trong quá trình kinh doanh của doanh nghiệp.

Một số giao dịch tiêu biểu

Dưới đây là một số giao dịch tiêu biểu:

  • Tham gia cùng với công ty LPC đàm phán hợp đồng hợp tác phân phối dầm delta beam với công ty Peikko Group của Phần Lan..
  • Kiểm tra tính pháp lý của hợp đồng nhượng quyền thương mại (franchise) giữa Caffé Bene, Hàn Quốc với các đối tác Việt Nam.
  • Rà soát Hợp đồng nhượng quyền thương mại (Franchise) giữa Công ty cổ phần TWT và Công ty Mad Science Group của Canada.
  • Soạn thảo hợp đồng đại lý phân phối độc quyền rượu vang tại Việt Nam giữa Công ty Việt Nam và Nhà sản xuất rượu vang tại Italia.
  • Soạn thảo hợp đồng hợp tác chiến lược giữa Công ty Esco Pte., Ltd và đối tác Viêt Nam
5/5 (1 Review)

Bài viết liên quan