Một số chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5 năm 2013

Nội dung bài viết

Từ ngày 02/05, người sản xuất hoặc nhập khẩu túi ni lông làm bao bì đóng gói hàng hóa sẽ được hoàn lại tiền thuế bảo vệ môi trường, không truy nộp thuế từ ngày 1/1/2012 đến hết ngày 14/11/2012 theo quy định tại Thông tư 30/2013/TT-BTC. Hồ sơ hoàn thuế phải hoàn tất và nộp trước ngày 30/6/2013 cho cơ quan thuế hoặc cơ quan hải quan nơi đã khai, nộp thuế.

Cũng từ ngày 05/05, sẽ hỗ trợ đến 100% kinh phí cho các Chương trình xúc tiến đầu tư quốc gia nhằm tuyên truyền, quảng bá về môi trường đầu tư của Việt Nam, xây dựng định hướng, chính sách và chiến lược xúc tiến đầu tư, hoặc chương trình vận động xúc tiến đầu tư tại các địa bàn trọng điểm ở nước ngoài theo chủ đề, lĩnh vực để thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam… theo quy định tại Thông tư 31/2013/TT-BTC.

Doanh nghiệp viễn thông được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông phải gửi hồ sơ công bố chất lượng dịch vụ cho Cục Viễn thông. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, Cục sẽ cấp cho doanh nghiệp “Bản tiếp nhận công bố chất lượng dịch vụ viễn thông” và doanh nghiệp bắt buộc phải đăng tải “Bản công bố chất lượng dịch vụ viễn thông” trên website doanh nghiệp. Đó là nội dung tại Thông tư 08/2013/TT-BTTTT, có hiệu lực từ ngày 10/5/2013.

Theo Quyết định 17/2013/QĐ-TTg, từ ngày 10/05, cơ cấu tổ chức của Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình sẽ có thêm các đơn vị trực thuộc như Vụ Cơ cấu và Chất lượng dân số, Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng, Trung tâm Tư vấn và Cung ứng dịch vụ. Trong đó Vụ cơ cấu và Chất lượng dân số sẽ giúp Tổng Cục trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước, hai đơn vị còn lại là các đơn vị sự nghiệp.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan