Một số chính sách mới có hiệu lực từ giữa tháng 4

Nội dung bài viết

Từ ngày 11/4, cửa hàng buôn bán thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) không được đặt trong các khu vực kinh doanh hàng hóa thực phẩm, các khu vực dịch vụ ăn uống, vui chơi giải trí, trường học, bệnh viện. Đây là một trong những điều kiện đối với cơ sở buôn bán thuốc BVTV được quy định tại Thông tư 14/2013/TT-BNNPTNT.

Ngoài ra, Thông tư cũng quy định không được bán thuốc BVTV chung với các loại hàng hóa khác như: lương thực, thực phẩm, hàng giải khát, thức ăn chăn nuôi, thuốc y tế, thuốc thú y và các hàng tiêu dùng khác.

Cũng từ ngày 11/4, đối với 01 tấn thuốc bảo vệ thực vật dự trữ quốc gia, định mức phí nhập là 345.763 đồng/lần, định mức phí bảo quản lưu kho trong một năm là 2.463.627 đồng, định mức phí xuất là: 168.357 đồng/lần. Đó là nội dung quy định tại Thông tư 22/2013/TT-BTC.

Từ 14/4, theo Thông tư liên tịch 08/2013/TTLT-BTP-BTC-TTCP, các văn bản như Kết luận nội dung tố cáo của cơ quan; Bản án, quyết định của Tòa án tuyên hủy quyết định hành chính; Bản án, quyết định hình sự của Tòa án đã có hiệu lực xác định có hành vi phạm tội nhưng chưa xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại do hành vi phạm tội của người thi hành công vụ gây ra… cũng có giá trị xác định hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ nhằm làm căn cứ xác định trách nhiệm bồi thường của nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính.

Các tổ chức, cá nhân hoạt động xây dựng công trình sẽ phải cung cấp thông tin về năng lực của mình đến cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng để đăng tải công khai trên website của cơ quan này. Các thông tin này sẽ được dùng để làm cơ sở để lựa chọn tổ chức, cá nhân tham gia một số hoạt động xây dựng. Đó là nội dung được quy định tại Nghị định 15/2013/NĐ-CP, có hiệu lực từ 15/4.

Thông tư 01/2013/TT-BKHĐT có hiệu lực 15/4 cho phép Doanh nghiệp khi có nhu cầu đăng ký ngành, nghề kinh doanh chi tiết hơn ngành kinh tế cấp bốn trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam thì doanh nghiệp lựa chọn một ngành kinh tế cấp bốn, sau đó ghi chi tiết ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp ngay dưới ngành cấp bốn.

Hộ cận nghèo được ưu đãi lãi suất cho vay bằng 130% lãi suất cho vay đối với hộ nghèo, lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất vay. Ngân hàng Chính sách xã hội có nhiệm vụ đáp ứng nhu cầu về vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh cho hộ cận nghèo nhằm đảm bảo giảm nghèo bền vững. Tin vui trên được quy định tại Quyết định 15/2013/QĐ-TTg và áp dụng từ ngày 16/4.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan