Một giấy phép “dùng” chung cho nhiều dự án, có được không?

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Công ty mình có trụ sở tại Hà Nội. Hiện, Công ty mình đang đầu tư xây dựng một nhà máy sản xuất và đã được cấp Giấy phép đầu tư.

Tuy nhiên, do muốn tăng quy mô và một số vấn đề về chính sách, công ty mình muốn tách ra thành nhiều dự án có được không? Những dự án này đều nằm chung trong một Giấy phép có được không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Theo quy định của pháp luật hiện hành thì một Giấy chứng nhận đăng kí đầu tư chỉ được cấp cho một dự án đầu tư.

Bên cạnh đó, do muốn tăng quy mô nên việc tách dự án thành nhiều dự án của công ty bạn sẽ không thể thực hiện được.

Trong trường hợp này, bạn nên thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng kí đầu tư theo quy định của pháp luật.

Điều 40 Luật Đầu tư 2014 quy định về thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng kí đầu tư như sau:

“1. Khi có nhu cầu thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

2. Hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gồm:

a) Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

b) Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;

c) Quyết định về việc điều chỉnh dự án đầu tư của nhà đầu tư;

d) Tài liệu quy định tại các điểm b, c, d, đ và e khoản 1 Điều 33 của Luật này liên quan đến các nội dung điều chỉnh.

3. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều này, cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; trường hợp từ chối điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư phải thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư và nêu rõ lý do.

4. Đối với các dự án thuộc diện phải quyết định chủ trương đầu tư, khi điều chỉnh dự án đầu tư liên quan đến mục tiêu, địa điểm đầu tư, công nghệ chính, tăng hoặc giảm vốn đầu tư trên 10% tổng vốn đầu tư, thời hạn thực hiện, thay đổi nhà đầu tư hoặc thay đổi điều kiện đối với nhà đầu tư (nếu có), cơ quan đăng ký đầu tư thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư trước khi điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

5. Trường hợp đề xuất của nhà đầu tư về việc điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dẫn đến dự án đầu tư thuộc diện phải quyết định chủ trương đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư trước khi điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư”.

Mời Quý vị xem thêm phần tư vấn của luật sư SBLAW về lĩnh vực kinh doanh bất động sản trên truyền hình.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan