Một dự án đầu tư có được hưởng nhiều ưu đãi đầu tư không?

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Xin chào luật sư! Dự án đầu tư mới C nuôi trồng thủy sản là tôm tại huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định, được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Cho hỏi là dự án C của tôi được nhiều ưu đãi thì tôi sẽ phải chọn ưu đãi đầu tư nào?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Đối chiếu với quy định của Luật thuế TNDN và Nghị định số 118/2015/NĐ-CP theo hướng dẫn tại Phụ lục I của Nghị định 118/2015/NĐ-CP này thì dự án đầu tư mới C là dự án đầu tư thuộc lĩnh vực được ưu đãi về thuế TNDN quy định tại điểm b khoản 1 Điều 13 Luật thuế TNDN.

Đồng thời dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn quy định tại phụ lục II Nghị định số 118/2015/NĐ-CP. Theo hướng dẫn tại khoản 5 Điều 83 của Thông tư 83/2016/TT-BTC, dự án đầu tư mới C là dự án đầu tư đồng thời đáp ứng nhiều điều kiện ưu đãi về thuế TNDN thì được chọn hưởng mức ưu đãi thuế TNDN có lợi nhất. Cụ thể, được lựa chọn hưởng ưu đãi theo lĩnh vực được ưu đãi của pháp luật về thuế TNDN: Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới C được lựa chọn áp dụng thuế suất 10% trong thời gian 15 năm, được miễn thuế tối đa không quá 4 năm và giảm 50% số thuế phải nộp tối đa không quá 9 năm tiếp theo theo quy định của pháp luật thuế TNDN.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan