Một cá nhân có thể làm Giám đốc/Tổng giám đốc nhiều công ty được không?

Nội dung bài viết

Trong quá trình tư vấn cho các doanh nghiệp, các luật sư tại SB Law thường được khách hàng nêu câu hỏi nêu trên. Về vấn đề này, SB Law trả lời như sau:

Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2005, một cá nhân không thể đảm nhiệm chức vụ nêu trên tại nhiều công ty nếu nằm trong hạn chế sau:

- Giám đốc/Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần không được đồng thời làm Giám đốc/Tổng Giám đốc của doanh nghiệp khác.

- Giám đốc/Tổng Giám đốc là thành viên hợp danh của Công ty Hợp danh không được làm chủ Doanh nghiệp Tư nhân hoặc là thành viên hợp danh của một Công ty Hợp danh khác, nếu không được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại.

Vì vậy, một cá nhân có thể trở thành Giám đốc/Tổng Giám đốc của nhiều công ty nếu không nằm trong trường hợp hạn chế nêu trên.

Ví dụ, một người có thể làm giám đốc/tổng giám đốc nhiều công ty TNHH khác nhau.

Luật sư Nguyễn Thanh HàSB Law

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan