Mở văn phòng đại diện có cần thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư?

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Tôi là Trang, giám đốc của một công ty kinh doanh lĩnh vực mỹ phẩm. Hiện công ty tôi muốn mở văn phòng đại diện tại Hà Nội. Tuy nhiên, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của công ty tôi bị thất lạc, chưa xin cấp lại. Thưa luật sư, việc này có ảnh hưởng gì đến quá trình mở văn phòng đại diện không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Theo Khoản 1 Điều 33 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp, hồ sơ đăng ký hoạt động văn phòng đại diện gồm có:

1. Hồ sơ đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện:

Khi đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, doanh nghiệp phải gửi Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện. Nội dung Thông báo gồm:

  1. a) Mã số doanh nghiệp;
  2. b) Tên và địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;
  3. c) Tên chi nhánh, văn phòng đại diện dự định thành lập;
  4. d) Địa chỉ trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện;

đ) Nội dung, phạm vi hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện;

  1. e) Thông tin đăng ký thuế;
  2. g) Họ, tên; nơi cư trú, số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 10 Nghị định này của người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện;
  3. h) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Kèm theo thông báo quy định tại khoản này, phải có

– Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu công ty hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện;

– Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh văn phòng đại diện;

– Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định này của người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện.

Như vậy, việc thành lập văn phòng đại diện của công ty bạn không bắt buộc phải có Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động của công ty, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là một trong các giấy tờ cần thiết và quan trọng, do vậy công ty bạn cần làm thủ tục xin cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư khi bị thất lạc.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan