Vấn đề mở rộng phạm vi kinh doanh bất động sản cho người nước ngoài đang gây rất nhiều  tranh cãi. Cùng tìm hiểu rõ hơn quan video dưới đây.

Untitled-1

GỬI YÊU CẦU TỚI LUẬT SƯ

Hotline: 0904 340 664 | Email: info@sblaw.vn