Luật sư Nguyễn Thanh Hà tư vấn về thủ tục mở phòng khám đa khoa có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam trên truyền hình Netviet, VTC10.

Untitled-1

GỬI YÊU CẦU TỚI LUẬT SƯ

Hotline: 0904 340 664 | Email: info@sblaw.vn